Trúng thầu rồi... bán

ND - Một hiện tượng tiêu cực trong đấu thầu các dự án, công trình xây dựng hiện nay là bố trí "quân xanh, quân đỏ" thông thầu giữa các nhà thầu, để một nhà thầu trúng thầu rồi bán thầu kiếm lời. Điển hình là vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Hữu Nghị (Phú Thọ).

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119039&sub=67&top=40