Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trung thực không lụy hoàn cảnh

Gốc

Hình như có một quy luật tình cảm, đã yêu thường phải có trách nhiệm như phải có trách nhiệm với từng bài báo của mình, từng số báo của tòa soạn, từng những sự kiện dù nhỏ nhất liên quan đến cơ quan, đồng nghiệp của mình.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/6/92583.cand