Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trùng tu điện Long An trong di tích Cố đô Huế

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền trung xây dựng công trình bảo tồn, tu bổ, phục hồi điện Long An, thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121184&sub=134&top=43