Trung ương sẽ phân cấp mạnh hơn cho Hà Nội

Gốc
Chiều 16-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tập thể Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) "về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001-2010”.

Chiều 16-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tập thể Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) "về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001-2010”.

Bộ Chính trị đồng ý ra Nghị quyết phương hướng,

nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ra sức phấn đấu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, kinh tế-xã hội của Hà Nội tăng trưởng cao, đều, liên tục, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn Thủ đô luôn ổn định; phát huy tốt vai trò là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, bảo đảm an toàn cho nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Trong buổi làm việc, Tổng Bí thư cũng đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém của Hà Nội trong những năm qua. Đó là công tác quy hoạch, xây dựng quy hoạch, quản lý đô thị còn yếu... Bên cạnh đó, sự phối hợp hành động giữa Thủ đô với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước còn hạn chế, thiếu chặt chẽ. Chính vì thế chưa phát huy hết tiềm năng, vị thế của Thủ đô. Tổng Bí thư cho rằng, trong 5- 10 năm tới, Hà Nội phải dự báo được những đột biến, khó khăn nhằm chủ động ứng phó với những khó khăn thách thức để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Tại buổi làm việc hôm qua, Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị đồng ý ra Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020. Liên quan đến các kiến nghị của Hà Nội, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện Luật Thủ đô để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Bên cạnh đó, Trung ương sẽ tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho Hà Nội trên một số lĩnh vực đặc thù như: quản lý đô thị, đầu tư, tài chính... nhằm tăng tính tự chủ cho thành phố...

H.M(theo TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Bản in

Tin nóng

Tin mới