Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trunq Quốc: Thêm một trận dư chấn 5 độ richter

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Một trận dư chấn mạnh 5 độ richter xảy ra tại khu vực hồ Đường Gia Sơn gây ra lở đất, khiến nguy cơ vỡ đập vẫn cao và tình hình ở khu vực này hết sức nguy hiểm

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/6/154999