Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trước khi nghỉ Tết, lãi suất cơ bản bất ngờ giảm xuống mức 7%

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ngân hàng Nhà nước cho biết việc điều chỉnh giảm lãi suất nêu trên là nhằm triển khai các giải pháp cấp bách của Chính phủ, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động, trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=124178