Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trước năm 2009, các trường ĐH, CĐ phải hoàn thành kiểm kê giáo trình

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Công tác kiểm kê bao gồm việc thống kê số lượng, đánh giá chất lượng, nguồn gốc giáo trình... Các trường cũng phải rà soát từng chương trình đào tạo, môn học, học phần có giáo trình hay chưa và việc đầu tư kinh phí cho việc mua, biên soạn, cập nhật giáo trình.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=115616