Trước ngày 20-8-2022 phải khắc phục xong lỗi dán chồng thẻ thu phí ETC

Ngày 16-8, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) xử lý tồn tại, bất cập trong công tác dán thẻ định danh hệ thống thu phí ETC.

Nhân viên VETC dán thẻ cho khách hàng.

Nhân viên VETC dán thẻ cho khách hàng.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ chủ trì kiểm tra, làm việc với Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) xử lý dứt điểm tình trạng phương tiện bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ, đấu nối, dán chồng thẻ giữa hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC. Việc khắc phục các lỗi này hoàn thành trước ngày 20-8-2022 và có chế tài xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, quy định hợp đồng.

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu rà soát, phối hợp để có giải pháp khắc phục ngay tồn tại, bất cập trong việc đăng ký, dán thẻ tham gia dịch vụ; hỗ trợ chủ phương tiện có nhu cầu kích hoạt hoặc chuyển đổi tài khoản thu phí giữa các nhà cung cấp dịch vụ thu phí bảo đảm khả thi, thuận tiện cho chủ xe.

Đặc biệt, với các phương tiện bị tự động đăng ký dịch vụ, dán trùng thẻ của hai nhà cung cấp dịch vụ, phải hoàn thành khắc phục trước ngày 20-8-2022. Các nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố và tranh chấp pháp lý trong quá trình vận hành hệ thống.

Trước đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải báo cáo hiện tượng thẻ thu phí ETC vẫn tiếp tục bị Công ty VETC đấu nối, dán chồng thẻ lên xe đã đăng ký dịch vụ ePass với gần 40.000 xe bị dán chồng thẻ E-tag, gây thiệt hại hơn 6,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí phản hồi về vấn đề này, Công ty VETC khẳng định không có chính sách dán thẻ, thay thế thẻ đối với xe đã dán thẻ ETC hợp lệ và đã kích hoạt tài khoản giao thông.

Tuấn Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/1039618/truoc-ngay-20-8-2022-phai-khac-phuc-xong-loi-dan-chong-the-thu-phi-etc