Trước ngày 30/4, các địa phương phải thực hiện xong việc kiểm tra sức khỏe của lái xe

Gốc
Đó là nội dung quan trọng trong Công văn số 2049/BGTVT-VT vừa đươc Bộ trưởng Bộ GTVT ký gửi các đơn vị trực thuộc về việc kiểm tra sức khỏe của lái xe, tăng cường quản lý bến xe ôtô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tại địa phương đến hết ngày 30/4/2014 phải rà soát và thực hiện xong việc khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, kiên quyết không để lái xe không đủ tiêu chuẩn sức khỏe điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải; cùng đó là rà soát toàn bộ tình hình vận tải trên các tuyến vận tải hành khách cố định thuộc thẩm quyền quản lý, tính toán, công bố số chuyến xe tối đa được khai thác trên tuyến và từ các đầu bến xe theo đúng quy định…

Tin nóng

Tin mới