Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Xây dựng cán bộ là xương sống trong đổi mới phương thức lãnh đạo

Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi hội thảo về đổi mới hệ thống lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Chiều ngày 15/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn” tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tham dự hội thảo có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6; các lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; lãnh đạo các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên cùng các chuyên gia và nhà khoa học.

Báo cáo tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương cho biết, trong những năm qua, Đảng ngày càng nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với khả năng thực hiện các mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh của Đảng; đối với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và phát huy trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tinh thần thượng tôn pháp luật, khắc phục buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay Nhà nước… Dấu mốc quan trọng là tại hội nghị Trung ương 5 khóa X, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có nhiều đổi mới quan trọng…

Tiếp theo đó, các lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tiến hành trình bày phần tham luận, thảo luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tổng hợp các ý kiến tham luận tại hội thảo, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá về mặt đạt được, sự tham gia của phương thức lãnh đạo của Đảng được thừa nhận thành quả, phương thức lãnh đạo đó được đổi mới có kết quả trên nhiều lĩnh vực và quá trình lãnh đạo, Đảng kịp thời ban hành chủ trương đường lối, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, phát huy dân chủ, tự chủ về lề lối làm việc tăng cường công tác duy trì vận động không chỉ cán bộ Đảng viên mà còn trong nhân dân. Đưa đường lối chủ trương của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt coi trong công tác cán bộ, tổ chức bộ máy chính trị công tác kiểm tra giám sát. Những năm gần đây, sự gương mẫu của Đảng viên được nhắc đến rất nhiều, cần tiếp tục làm sao cho phương thức lãnh đạo của Đảng mang lại những kết quả như mong muốn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

“Các đồng chí đề cập đến từ đường lối quan điểm đến vấn đề thể chế. Cái gì thực hiện theo thể chế cũng cho chúng ta câu trả lời đi vào cuộc sống nhanh hơn, kiểm tra đánh giá thuận lợi hơn. Thể chế là yêu cầu rất quan trọng. Đồng thời năng lực dự báo năng lực đánh giá tình hình, năng lực cụ thể hóa để đảm bảo việc tổ chức thực hiện phải phù hợp với đặc điểm, địa bàn với đơn vị cơ quan tổ chức khác nhau.

Một văn bản nghị quyết đi vào Quốc hội chắc chắn phải khác khi đi vào Chính phủ và cũng khác đi xuống cấp địa phương. Vì vậy năng lực cụ thể hóa là yêu cầu rất quan trọng. Cụ thể hóa phù hợp chức năng nhiệm vụ thì sẽ nhiều cơ hội tổ chức hiệu quả hơn. Không máy móc không dàn đều không tập trung. Cấp ủy phải được đột phá thì đó là ý kiến đầu tiên tôi ghi nhận từ 11 ý kiến hôm nay”, bà Mai đánh giá.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương cũng đánh giá về cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và tổ chức hệ thống chính trị, làm sao cho phương thức mà Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức Đảng và Đảng viên hoạt động trong các tổ chức hệ thống chính trị đạt được hiệu quả cao.

“Rõ ràng phương thức là chung nhưng việc vận hành sẽ khác vì chức năng nhiệm vụ của các tổ chức khác nhau. Đảng là cơ quan lãnh đạo cơ quan, đại diện mang tính chất quyền lực nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nó khác; tổ chức dân chủ đại diện như Mặt trận tổ quốc sẽ khác. Chúng ta đã có quá trình dài, về mặt lý luận thực tiễn đã có nhưng mà chúng ta tiếp tục nghiên cứu”, bà Mai nhìn nhận.

Trách nhiệm quyền hạn mối quan hệ công tác giữa tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và với tập thể với người đứng đầu. Có rất nhiều quy định quy chế quy trình để giải quyết vấn đề, không bao biện làm thay Nhà nước, không buông lỏng lãnh đạo; nếu buông lỏng thì sẽ khó thực hiện khó kiểm soát, nếu tùy tiện thì phá nguyên tắc của Đảng; nếu bao biện làm thay thì “bó tay”. Đồng thời xây dựng cán bộ là yêu cầu rất quan trọng, là xương sống trong đổi mới phương thức lãnh đạo.

“Vấn đề cuối cùng là đổi mới phong cách, lề lối làm việc tại các thành phố hiện đại. Đường lối quan điểm của Đảng phải được hiện đại thông qua phương thức hoạt động có hiệu quả, góp phần tiết chế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, nâng cao cuộc sống nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đức Thảo