Truông Bồn (Nghệ An):Vẫn chưa im… tiếng “bom”!

Gốc
Kỷ niệm 40 năm ngày 13 chiến sĩ TNXP Đại đội C317 - “đại đội thép” -hy sinh (31-10-1968 – 31-10-2008), tỉnh Nghệ An đang lập dự án chi tiết nhằm xây dựng nơi đây thành một khu di tích quốc gia, xứng với những gì Truông Bồn đã đã ghi dấu ấn vào lịch sử

Tin nóng

Tin mới