Khánh Hòa thu hồi tài sản thất thoát do sai phạm còn chậm

Khánh Hòa thu hồi tài sản thất thoát do sai phạm còn chậm

Đề nghị truy tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Đề nghị truy tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Sai phạm tại dự án Trường Chính trị Khánh Hòa: Nộp khắc phục hơn 44,6 tỷ đồng

Sai phạm tại dự án Trường Chính trị Khánh Hòa: Nộp khắc phục hơn 44,6 tỷ đồng

Doanh nghiệp nộp hơn 44 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ sai phạm giao 'đất vàng' ở Nha Trang

Doanh nghiệp nộp hơn 44 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ sai phạm giao 'đất vàng' ở Nha Trang

Doanh nghiệp nộp hơn 44 tỉ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ giao 'đất vàng' ở Nha Trang

Doanh nghiệp nộp hơn 44 tỉ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ giao 'đất vàng' ở Nha Trang

Thất thoát gần 63 tỉ đồng tại dự án Trường Chính trị Khánh Hòa

Thất thoát gần 63 tỉ đồng tại dự án Trường Chính trị Khánh Hòa

Khánh Hòa: 13 cựu quan chức gây thất thoát hàng chục tỷ đồng

Khánh Hòa: 13 cựu quan chức gây thất thoát hàng chục tỷ đồng

Đề nghị truy tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Đề nghị truy tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Giao 'đất vàng' cho doanh nghiệp, gây thiệt hại hơn 74,2 tỷ đồng

Giao 'đất vàng' cho doanh nghiệp, gây thiệt hại hơn 74,2 tỷ đồng

13 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa gây thất thoát, lãng phí hơn 74 tỷ đồng

13 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa gây thất thoát, lãng phí hơn 74 tỷ đồng

13 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị đề nghị truy tố

13 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị đề nghị truy tố

13 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị truy tố

13 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị truy tố

Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 11 đồng phạm trong vụ giao 'đất vàng'

Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 11 đồng phạm trong vụ giao 'đất vàng'

Đề nghị truy tố 13 cựu quan chức ở Khánh Hòa

Đề nghị truy tố 13 cựu quan chức ở Khánh Hòa

13 cựu quan chức Khánh Hòa gây thất thoát, lãng phí hơn 74 tỉ đồng

13 cựu quan chức Khánh Hòa gây thất thoát, lãng phí hơn 74 tỉ đồng

Vụ án BT Trường Chính trị Khánh Hòa: Cựu Chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng có vai trò xuyên suốt

Vụ án BT Trường Chính trị Khánh Hòa: Cựu Chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng có vai trò xuyên suốt