Trường đại học Bạc Liêu xét tuyển bổ sung đợt 2

Gốc
Thông tin từ trường đại học Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa có thông báo về việc xét tuyển bổ sung đợt 2 các ngành bậc đại học, cao đẳng chính quy năm 2018.

Theo đó, trường đại học Bạc Liêu xét tuyển bổ sung đợt 2 cho 8 ngành bậc đại học với 240 chỉ tiêu (CT); 2 ngành bậc cao đẳng với 60 (CT).

Cụ thể, các ngành đại học như: Quản trị kinh doanh (30 CT), Kế toán (20 CT), Tài chính-Ngân hàng (30 CT), Công nghệ thông tin (30 CT), Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (40 CT), Nuôi trồng thủy sản (30 CT), Ngôn ngữ Anh (20 CT), Khoa học môi trường (40 CT).

Các ngành đại học xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2018.

Các ngành cao đẳng sư phạm là ngành Giáo dục thể chất (20 CT); các ngành cao đẳng ngoài sư phạm là ngành Việt Nam học (có 2 chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch và Văn hóa du lịch) với 40 CT.

Đáng chú ý, một số ngành bậc đại học xét tuyển bổ sung đợt 2 tăng CT so với đợt 1 như: Công nghệ thông tin, Nuôi trồng thủy sản, Quản trị kinh doanh (đều tăng 20 CT), Kế toán, Ngôn ngữ Anh (đều tăng 10 CT), Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (tăng 30 CT).

Các ngành cao đẳng xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2018.

Hình thức xét tuyển bổ sung theo phương thức dựa vào học bạ THPT (tổng các điểm trung bình lớp 10, 11, 12 của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng (nếu có), điểm xét tuyển từ 15 điểm trở lên đối với các ngành đại học và từ 12 điểm trở lên đối với các ngành cao đẳng.

Đối với xét tuyển bổ sung theo phương thức dựa vào điểm thi THPT Quốc gia 2018 (tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên + điểm ưu tiên đối tượng (nếu có), điểm xét tuyển từ 14 điểm trở lên đối với các ngành đại học và từ 10 điểm trở lên đối với các ngành cao đẳng.

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 đến hết ngày 11/9/2018. Thời gian công bố kết quả xét tuyển trước ngày 12/9/2018.