Trường đại học Công đoàn: Tập huấn kiến thức kiểm tra cho 40 cán bộ

Gốc
Từ ngày 6 – 8.10, Trường đại học Công đoàn phối hợp với Ủy ban kiểm tra (Tổng LĐLĐVN) tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác kiểm tra nhằm nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ kiểm tra CĐ.

Lớp tập huấn được khai giảng sáng 6.10. Ảnh: Bắc Việt

Gần 40 CBCĐ phụ trách công tác kiểm tra ở một số đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN dự lớp tập huấn. Các học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề: Công tác kiểm tra và hoạt động của UBKT CĐ; Công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ CĐVN và công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của CĐ; Công tác kiểm tra thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế CĐ; Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tin nóng

Tin mới