Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trường Đại học Điện lực thông báo Đề án tuyển sinh đại học năm 2022

Tạp chí Công thương
Gốc

Thông báo Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 trên cả nước, chỉ tiêu chi tiết cho các ngành của Trường Đại học Điện lực cụ thể như sau:

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/truong-dai-hoc-dien-luc-thong-bao-de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022-89879.htm