Trường Đại học Hà Tĩnh hợp tác với Nhóm Tư vấn Phát triển Bền vững Hà Tĩnh

Gốc
GD&TĐ - Ngày 30/12, tại Hà Nội, Trường ĐH Hà Tĩnh đã làm việc với với Nhóm Tư vấn Phát triển Bền vững Hà Tĩnh về kế hoạch hợp tác, xây dựng Trường ĐH Hà Tĩnh thành trung tâm giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực miền Trung.

Nhóm Tư vấn Phát triển Bền vững Hà Tĩnh, đứng đầu là GS.TS Mai Trọng Nhuận - Chuyên gia cao cấp, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách thuộc Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhóm Tư vấn Phát triển Bền vững Hà Tĩnh được Hội đồng hương và các nhà khoa học, các chuyên gia con em Hà Tĩnh thành lập để thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đối với quê hương Hà Tĩnh.

Báo cáo về tình hình đào tạo và phát triển của Trường Đại học Hà Tĩnh, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ – Hiệu trưởng - cho biết: Mặc dù, luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của tỉnh Hà Tĩnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh Hà Tĩnh và khu vực miền trung, trường còn gặp nhiều khó khăn về con người, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho các ngành kỹ thuật, và khoa học ứng dụng.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ mong muốn Trường tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nhóm tư vấn về mặt chuyên môn và học thuật để phát triển các ngành đào tạo điều dưỡng, thú y, điện, kỹ thuật điện, cơ khí, luyện kim.

Đặc biệt, đề nghị được tư vấn đầu tư xây dựng cơ sở thực hành, trại thực nghiệm nông nghiệp có đầy đủ trang thiết bị, chuyên gia, vật nuôi, cây trồng phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Nhóm tư vấn cũng bàn về kế hoạch làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh và UBND Tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 7-8/1/2017 để xây dựng kế hoạch tư vấn về những vấn đề phát triển bền vững trước mắt và lâu dài đang được đặt ra đối với Hà Tĩnh.

Nhóm đề xuất tư vấn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong xây dựng và triển khai Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 của Hà Tĩnh trên cơ sở Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế quốc dân gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được Chính phủ phê duyệt.

Nhóm đặc biệt nhấn mạnh các vấn đề liên quan tới quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên (đất đai, nguồn nước, rừng, thủy sản, khoáng sản); Kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh phù hợp với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa bền vững; Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Tin nóng

Tin mới