Trường đại học nào được xếp hạng tốt nhất Việt Nam?

Gốc
Đại học Quốc gia Hà Nội đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đại học Việt Nam, đây là công bố của một nhóm chuyên gia độc lập sau khi thu thập số liệu, xây dựng bộ tiêu chí xếp hạng đại học.

Tin nóng

Tin mới