Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh

Năm 2008, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh các hệ: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) chính qui với tổng chỉ tiêu 3.700 và các kỳ thi như sau: xem tại đây

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/tuyen-sinh/217063.asp