(Zing) – Hai học viện bóng đá mang tên Beckham sẽ trở thành bối cảnh của loạt sách hư cấu hướng đến các độc giả nhỏ tuổi.