GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa gửi hai công văn đến Bộ Y tế và Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về việc tuyển sinh ngành Y đa khoa và Dược học của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Công văn Bộ GD&ĐT gửi Bộ Y tế ( xem chi tiết TẠI ĐÂY) nêu rõ:

Liên quan đến việc thẩm định điều kiện mở ngành Y đa khoa và Dược học tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đoàn thẩm định liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Y tế đã tiến hành thẩm định và đã có các yêu cầu đối với Trường (tại Biên bản thẩm định liên Bộ ngày 5/10/2015).

Để có căn cứ quyết định việc cho tuyển sinh ngành Y đa khoa và Dược học của Trường, Bộ GD&ĐT trân trọng đề nghị Bộ Y tế cử 2 cán bộ có chuyên môn về các ngành y, dược tham gia đoàn kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của đoàn thẩm định liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Y tế.

Thời gian dự kiến từ ngày 7 – 11/12/2015. Thời gian cụ thể Bộ GD&ĐT sẽ thông báo sau khi nhận được công văn Bộ Y tế cử nhân sự tham gia đoàn kiểm tra.

Công văn Bộ GD&ĐT gửi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ ( xem chi tiết TẠI ĐÂY ) thông báo để nhà trường biết và chuẩn bị, nội dung như sau:

Để quyết định việc cho tuyển sinh ngành Y đa khoa và Dược học của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Y tế sẽ kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của đoàn thẩm định liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Y tế (tại Biên bản thẩm định liên Bộ ngày 5/10/2015).

Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 7 – 11//12/2015.