Ngày 5/3 Trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm (Dale Cernegie Việt Nam) chính thức khởi kiện ông Lê Như Hiếu (nguyên là thầy giáo của trường) vì vi phạm bản quyền tác giả của Dale Cernagie Việt Nam.

Bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh, Chủ tịch và Tổng giám Đắc Nhân Tâm cho biết Trường Đắc nhân tâm được thành lập từ năm 2007 và được Dale Canegie (Mỹ) nhượng quyền về hệ thống, chương trình, giải pháp, phương pháp huấn luyện....

Chứng cứ để Trường Đắc nhân tâm cho rằng ông Lê Như Hiếu vi phạm bản quyền tác giả

Trong thời gian đầu để tổ chức giảng dạy tại Việt Nam trường đã đào tạo 15 chuyên gia huấn luyện để đào tạo và giảng dạy các khóa học trong đó có ông Lê Như Hiếu.

Tuy nhiên, đến năm 2009, ông Lê Như Hiếu đã sử dụng các sản phẩm của Dale Canergie và tổ chức giảng dạy bên ngoài. Vì lý do này, năm 2010, phía Đắc nhân tâm quyết định chấm dứt hợp đồng với ông Hiếu trong 5 lĩnh vực gồm Lãnh đạo đột phá-bí quyết thành công, Kĩ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý, Lợi thế bán hàng, Kỹ năng trình bày đạt hiệu quả cao và Hội thảo chuyên đề.

Năm 2012 ông Hiếu thành lập công ty riêng về đào tạo trong đó sử dụng đến 99% sản phẩm của Dale Canergie Việt Nam để đào tạo trong công ty của mình và đi giảng dạy ở một số nơi khác.

Quá trình chuẩn bị khởi kiện, hai bên đã ngồi lại làm việc xung quanh nhưng khúc mắc.

Phía trường đề nghị ông Lê Như Hiếu xin lỗi việc vi phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng (do Đắc nhân tâm chỉ định); Kí cam kết không thực hiện các hoạt động liên quan đến giảng dạy huấn luyện theo hợp đồng đào tạo; bồi thường thiệt hại cho Đắc nhân tâm.

Về phía ông Hiếu, sau buổi làm việc đã thừa nhận có chia sẻ chương trình cho khách hàng Bảo Việt trong khi không thông qua trường Đắc nhân tâm và chưa thực hiện các yêu cầu còn lại.

Ngày 5/3, Trường Đắc nhân tâm chính thức đệ đơn ra Tòa án nhân dân TP.HCM kiện ông Lê Như Hiếu về việc vi phạm bản quyền tác giả.

Lê Huyền