Chân dung Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long

Chân dung Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long

Gia Lai có tân Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Gia Lai có tân Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu Chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai và Bình Định

Bầu Chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai và Bình Định

Thông tin về Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Gia Lai Trương Hải Long

Thông tin về Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Gia Lai Trương Hải Long

Ông Trương Hải Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long

Đồng chí Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long đắc cử chức Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long đắc cử chức Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Bầu ông Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Bầu ông Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Trương Hải Long được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Trương Hải Long được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai