Trường hợp được học vượt lớp trong phạm vi cùng cấp học

Gốc
GD&TĐ - Xin được hỏi trong trường hợp nào thì học sinh được học vượt lớp trong phạm vi cùng cấp học tiểu học? Nguyễn Ngọc Thanh - TP Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Theo Quy định tại Điều 40 Điều lệ Trường tiểu học: Tuổi của học sinh tiểu học từ sáu đến mười bốn tuổi (tính theo năm). Tuổi vào học lớp một là 6 tuổi; trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ 7 - 9 tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ 7 - 14 tuổi.

Học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được học ở trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

Thủ tục thực hiện như sau: Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn đề nghị với nhà trường; Hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

Trường hợp học sinh được học vượt lớp trong phạm vi cùng cấp học được quy định tại Khoản 3 Điều 40 Điều lệ Trường tiểu học như sau: Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục thực hiện xem xét đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

- Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh có đơn đề nghị với nhà trường;

- Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm: các đại diện của Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang học, giáo viên dạy lớp trên, nhân viên y tế, Tổng phụ trách Đội;

- Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Tin nóng

Tin mới