Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trường hợp nào bị thu hồi đất không được bồi thường

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

(Tiếp theo kỳ trước) Hanoinet - Theo QĐ số 137/2007/QĐ-UBND thì các trường hợp sau đây không được bồi thường khi bị thu hồi đất: người sử dụng đất không đủ điều kiện theo quy định;

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=33277