Trường nghề 60 tỷ đồng sau 7 năm chỉ xây xong móng trụ

Gốc
Trung tâm dạy nghề các dân tộc miền núi Nam Trung Bộ được đầu tư nhằm tạo cơ hội việc làm cho lao động miền núi. Tuy nhiên, sau gần 7 năm, công trình chỉ mới có phần móng trụ.

Ngày 31/12, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã có công văn thống nhất đề nghị của Sở KH&ĐT về việc chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm dạy nghề các dân tộc miền núi Nam Trung Bộ (xã Phước Đại, Bác Ái) của Công ty cổ phần P-Q.

Trường nghề 60 tỷ đồng sau 7 năm chỉ xây xong móng trụ - Ảnh 1

Dự án sau gần 7 năm chỉ mới xây xong phần móng trụ bị bỏ hoang cỏ mọc um tùm. Ảnh : Huỳnh Hải.

UBND tỉnh giao các sở, ngành tham mưu cho tỉnh xử lý thu hồi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt dự án theo quy định của pháp luật.

Dự án Trung tâm dạy nghề các dân tộc miền núi Nam Trung Bộ được cấp phép cho Công ty P-Q. đầu tư xây dựng theo chương trình xã hội hóa vào năm 2010 với vốn ban đầu là 220 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh xuống còn gần 60 tỷ đồng, thời gian thi công 25 tháng.

Mục tiêu của trung tâm là đào tạo nghề ngắn hạn cho các người lao động miền núi Nam Trung Bộ, gắn liền với giải quyết việc làm, quy mô 500-600 học viên/năm. Tuy nhiên, Công ty P-Q chỉ thi công được phần móng, đà kiềng, phần trụ của 3 khối nhà chính rồi bỏ hoang từ năm 2014 đến nay.

Tháng 9/2016, thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thanh tra dự án và kết luận: nhà đầu tư đã không lập báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư, dự án đã chậm tiến độ 52 tháng, ngừng hoạt động từ năm 2014.

Trường nghề 60 tỷ đồng sau 7 năm chỉ xây xong móng trụ - Ảnh 2

Ninh Thuận đã quyết định thu hồi dự án Trung tâm dạy nghề các dân tộc miền núi Nam Trung Bộ tại xã Phước Đại. Ảnh : GoogleMaps.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận, Công ty cổ phần P-Q. đã vi phạm tiến độ dự án theo Luật Đầu tư và Luật Đất đai khi đến nay chỉ mới xây xong phần móng trụ sau gần 7 năm.

Chủ trương của tỉnh Ninh Thuận là khuyến khích các dự án xã hội hóa, nhất là dự án trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, do đó nếu có nhà đầu tư quan tâm đến dự án tỉnh sẽ xét quyết định chủ trương đầu tư nếu đủ điền kiện quy định.

Huỳnh Hải

Tin nóng

Tin mới