Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Gốc
Online - Ngày 17-8, tại Bắc Ninh, Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị đã tổ chức khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII - Ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Văn Đủphát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Đủ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường nêu rõ mục đích, yêu cầu của hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Nhà trường đối với Đảng, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.

Theo chương trình làm việc, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được nghiên cứu, quán triệt: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hộ chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII trong Đảng bộ Nhà trường và toàn trường.

Tin, ảnh: VŨ THÀNH HUY

Tin nóng

Tin mới