Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trường TCCN tự thẩm định chương trình đào tạo

Gốc

(HNM) - Ngày 22-11, Bộ GD-ĐT đã công bố thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31-12-2011, điểm khác so với bản thông tư ban hành năm 2008 là quy định cho phép các cơ sở đào tạo TCCN được tự thẩm định chương trình đào tạo, với điều kiện là cơ sở đó đã thành lập và tổ chức đào tạo được trên 3 năm, có ít nhất 5 giáo viên cơ hữu có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên đúng với ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất một người có trình độ từ thạc sỹ trở lên.

Các cơ sở đào tạo TCCN không được thẩm định chương trình đào tạo cho cơ sở khác. Sở GD-ĐT có nhiệm vụ công khai quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ TCCN, đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo, danh sách đoàn kiểm tra kèm biên bản kiểm tra điều kiện mở ngành của các cơ sở đào tạo trong địa bàn trên website của Sở.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/giao-duc/530891/truong-tccn-tu-tham-dinh-chuong-trinh-dao-tao.htm/