Trường THPT chuyên Lam Sơn có hiệu trưởng mới

Gốc
TPO - Ông Chu Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa kể từ ngày 30/11/2015 với thời hạn 5 năm.

Trường THPT chuyên Lam Sơn có hiệu trưởng mới - Ảnh 1

Ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa kể từ ngày 30/11/2015 với thời hạn 5 năm.

Trước đó, sau khi ông Kim Ngọc Chính- Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn nghỉ hưu từ ngày 1/1/2014, ông Lê Văn Vinh- Phó hiệu trưởng được UBND tỉnh giao đảm nhiệm việc quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường. Tháng 8/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Đề án tổ chức thi chức danh hiệu trưởng của trường này. Các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn và hình thức thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian thi tuyển dự kiến ban đầu là từ ngày 10 đến 15/10/2014. Tuy nhiên, sau khi hết hạn nhận hồ sơ, chỉ có một hồ sơ dự tuyển nên kỳ thi không được tổ chức.

Ngày 31/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Hoa – Phó giám đốc Sở GD&ĐT kiêm nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn từ ngày 1/11/2014 cho đến thời điểm ông Chu Anh Tuấn được bổ nhiệm.

Tin nóng

Tin mới