Truy cập mạng xã hội với smartphone Blackberry

(Vitinfo) - Các nhà sản xuất điện thoại thông minh Blackberry (BB) đã phát triển hệ thống phần mềm, bên cạnh nền tảng Facebook được nâng cấp, sẽ cho phép người dùng điện thoại BB có thể truy cập trực tiếp vào mạng xã hội nổi tiếng này.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/29774/default.aspx