Sáng 12-4, tại xã Thanh Văn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp huyện Thanh Chương tổ chức lễ truy điệu và an táng Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Tài Cẩn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa kính viếng Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn. Cùng với gia đình, thân quyến, họ tộc gần xa còn có hàng nghìn cán bộ, các thế hệ học trò cũ và người dân huyện Thanh Chương đến dự và tiễn đưa Giáo sư về nơi an nghỉ cuối cùng. Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn sinh ngày 22-5-1926 tại làng Thượng Thọ, nay thuộc xã Thanh Văn, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Giáo sư là một trong những chuyên gia đầu ngành về ngôn ngữ, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành ngôn ngữ học, Việt ngữ học, Hán - Nôm. Giáo sư có công lớn trong việc xây dựng chuyên ngành ngôn ngữ học tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Khoa Ngôn ngữ học của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2000, Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về các công trình ngữ pháp và lịch sử tiếng Việt. Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn từ trần ngày 25-2-2011 tại Mát-xcơ-va (LB Nga).