Truy tặng binh nhất Lưu Minh Tưởng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"

Gốc
QĐND - Ngày 29-9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ra quyết định số 496/QĐKT-TƯĐTN về việc truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Binh nhất Lưu Minh Tưởng...

Tin nóng

Tin mới