Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Truy thu 400 tỷ dồng từ hoạt động "hậu kiểm"

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Lực lượng kiểm tra sau thông quan qua năm năm hoạt động, đã truy thu cho ngân sách Nhà nước hơn 400 tỷ đồng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118635&sub=67&top=40