Truy thu đối với các trường hợp gây lũng đoạn thị trường thép

Đó là phương án đề xuất của Bộ Tài chính về việc xử lý, truy thu đối với trường hợp gây lũng đoạn thị trường thép khiến cho giá thép trong thời gian...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/giacathitruong/2008/03/29/094321/6957