Truy thu hơn 100 tỷ đồng thuế từ KTSTQ

Gốc
(HQ Online)- Theo Cục Hải quan TP.HCM, tính từ đầu năm đến ngày 2-10, toàn đơn vị đã tăng thu cho ngân sách Nhà nước trên 107 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan.

Đó là kết quả kiểm tra 148 vụ kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp do Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện và đã ra quyết định ấn định thuế. Hiện còn gần 40 vụ việc Chi cục Kiểm tra sau thông quan đang thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

Trong số các vụ đã hoàn tất việc kiểm tra sau thông quan, ngoài việc truy thu thuế, Chi cục Kiểm tra sau thông quan còn bập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với 60 trường hợp. Các hành vi vi phạm của doanh nghiệp bị truy thu thuế lớn chủ yếu do khai báo sai mã số tính thuế, không khai báo phí bản quyền, khai sai định mức gia công, sản xuất xuất khẩu…

Tin nóng

Tin mới