Truy thu hơn 700 triệu đồng chi sai mục đích tại trường CĐ nghề Gia Lai

Gốc
Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại trường CĐ nghề Gia Lai. Qua đó, đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý tài chính và chi sai mục đích lên tới hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc được Thanh tra tỉnh thanh tra trong giai đoạn từ năm 2014-2016. Hiện tại, cơ quan này đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý, chi tiêu nội bộ của trường Cao đẳng nghề Gia Lai. Theo đó, trường đã khai khống, chi sai mục đích và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ để chi không đúng quy định lên tới hơn 700 triệu đồng.

Truy thu hơn 700 triệu đồng chi sai mục đích tại trường CĐ nghề Gia Lai - Ảnh 1

Trường Cao đẳng nghề Gia Lai nơi xảy ra những sai phạm.

Cụ thể, trong việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn gắn với công tác quản lý tài chính, trường Cao đẳng nghề Gia Lai đã sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ để chi cho các nội dung không đúng với hồ sơ dự toán đã được phê duyệt và nội dung được cấp với tổng số tiền là hơn 94 triệu đồng. Trong tổng số tiền này có 13 triệu đồng trường đã làm giả hợp đồng giảng dạy để lấy tiền chi cho lực lượng trực Tết. Ngoài ra, trường còn sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ để chi không đúng quy định tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Trong đó có 200 triệu đồng đã dùng để chi khắc phục theo kết luận thanh tra không đúng quy định.

Mặt khác, Kế toán đã không yêu cầu người đi học phải bổ sung giấy xác nhận khi thanh toán chi phí hỗ trợ mà đã chi hơn 55 triệu đồng. Bên cạnh đó, trường còn để ngoài sổ sách kế toán khoản tiền hơn 500 triệu đồng thu được từ thực hiện các hợp đồng kinh tế, giao khoán dịch vụ đào tạo, thu nộp các khoản tiền học phí liên kết với một số trường đại học trong nước. Khoản tiền này lẽ ra trường phải sử dụng để chi phí phục vụ các lớp học liên kết, số còn lại phải phân phối theo quy định về quản lý nguồn thu ngoài kế hoạch. Song trường lại sử dụng các nguồn vốn khác để chi phí cho các lớp học trên; để khoản tiền này ngoài sổ sách kế toán là vi phạm Luật Kế toán và hưởng lợi không đúng quy định.

Hiện các cá nhân liên quan, trên cơ sở kết luận của Thanh tra tỉnh sẽ lần lượt bị tổ chức kiểm điểm và đề nghị xử lý trách nhiệm theo quy định. Đồng thời trường Cao đẳng nghề Gia Lai có trách nhiệm thu hồi và nộp ngân sách số tiền trường đã khai khống, chi sai mục đích và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ để chi không đúng quy định là 724.349.000 đồng.

Trần Sỹ

Tin nóng

Tin mới