SGTT - Từ 1.7.2010, chất lượng sản phẩm động vật nhập khẩu vào Việt Nam phải phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn quốc tế (như hiệp định WTO/SPS về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật...) và tương đương các qui định của các đối tác thương mại lớn của Việt Nam (EU, Mỹ…).

Đây là những hướng dẫn theo thông tư số 25/2010 do bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 8.4.2010 về hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.. Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ đăng ký, hệ thống kiểm soát, điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh tại nước xuất khẩu vào Việt Nam. Trên cở sở đó, cơ quan thẩm quyền sẽ công nhận danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép xuất khẩu vào Việt Nam, và sẽ đình chỉ nhập khẩu đối với doanh nghiệp vi phạm hoặc quốc gia mà kết quả kiểm tra không đáp ứng đầy đủ quy định.