Truyền H5N1 từ người sang người

Gốc
VIT-Các bác sỹ đã công bố ca lâm sàng mới từ cúm gia cầm. Chính xác là hai ca lây nhiễm từ người sang người giúp các bác sỹ trở lại vấn đề di truyền của loại virus H5N1 nguy hiểm này.

Tin nóng

Tin mới