“Truyền tải thông tin đừng gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân”

(HNM) - Trước đây, mỗi khi có chủ trương chính sách mới, các cán bộ cơ sở đi từng nhà để thông báo đến bà con. Nhưng nay, thời đại công nghệ thông tin phát triển, chỉ cần vài chiếc loa phóng  thanh và một người đọc nội dung là toàn bộ các thông tin cần thiết đã nhanh chóng  đến được hàng trăm người dân cùng một lúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/152623