Đó là ý kiến tham luận của Trung tướng, Nhà báo Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo QĐND tại Hội thảo công tác Tuyên truyền về quyền con người do Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ, Bộ TT&TT phối hợp tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa ngày 25-10.

Các đại biểu thảo luận sôi nổi tại Hội thảo.

Bảo đảm quyền con người được xác định là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước - PGS.TS Tường Duy Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, làm cho mỗi người và mọi người phát triển tự do và toàn diện như lời Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Việc cung cấp thường xuyên các thành tựu về nhân quyền, phản ánh nỗ lực trong việc giải quyết những khó khăn, bất cập trong thực thi chủ trương, chính sách về bảo đảm quyền con người là một hướng cần được đầu tư nhiều hơn nữa - Nhà báo Lê Phúc Nguyên kiến nghị và nêu rõ : việc đấu tranh ngay trong nội bộ chúng ta với nhũng hành vi sai trái, vi phạm pháp luật trong trong việc bảo đảm quyền con người cũng cần được công bố rộng rãi trên công luận, rút bài học kinh nghiệm chung. Phải chuyển từ thế bị động, đôi khi lúng túng sang thế chủ động và điều hành một cách bài bản, khoa học.

Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, sinh viên kiến thức về quyền con người, cung cấp và định hướng thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ với các cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông...là những nội dung được thảo luận sôi nổi tại Hội thảo...

Tin, ảnh : Châu Phú