Truyền thuyết về Vườn Treo Babylone

Một công trình kiến trúc được liệt vào hàng kiệt tác của nhân loại, luôn luôn gắn liền với tên của một phụ nữ, đó là Vườn Treo Babylone....

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/thegioi/2008/03/16/042124/1768