Ngày 16/10/2009, Sở GDCK TPHCM đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Thủy sản số 4 (HOSE: TS4).

*Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Thủy sản số 4 *Mã chứng khoán: TS4 *Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu *Số lượng đăng ký mua lại: 500,000 cổ phiếu *Số lượng đã thực hiện: 0 cổ phiếu *Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 522 cổ phiếu *Lý do không thực hiện được: do tình hình giá cổ phiếu TS4 biến động tăng cao hơn dự tính nên Công ty không thực hiện giao dịch mua như đã đăng ký. *Thời gian thực hiện: từ ngày 10/08/2009 đến 15/10/2009.