TSC: 6 tháng đầu năm thoát lỗ nhờ thanh lý tài sản cố định

Gốc
CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HOSE: TSC) công bố BCTC soát xét bán niên 2013 với kết quả thoát lỗ nhờ thanh lý tài sản cố định.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu TSC đạt hơn 301 tỷ đồng, giảm gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước tại 1,344 tỷ đồng. Lãi gộp của TSC theo đó cũng chỉ đạt 1.49 tỷ đồng, giảm 10 lần so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí trong 6 tháng đầu năm 2013, TSC lỗ thuần 4.67 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ lợi nhuận khác gần 12 tỷ đồng đã giúp TSC ghi nhận lãi ròng 6.95 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận khác công ty có được trong giai đoạn này là do chuyển nhượng tài sản cố định của công ty, giá trị gần 57 tỷ đồng (chi phí chuyển nhượng gần 45 tỷ đồng).

Riêng trong quý 2/2013, TSC đạt doanh thu gần 92 tỷ đồng và lãi ròng 1.84 tỷ đồng.

Phương Châu

Infonet

Tin nóng

Tin mới