Hanoinet- “Tôi thất vọng về kết quả cuộc bỏ phiếu của Hạ viện. Tôi sẽ thảo luận với các cố vấn tài chính và các đại biểu quốc hội- Tổng thống Bush phát biểu sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ diễn ra hôm qua 29/9.