NDĐT - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, www.thuathienhue.gov.vn, cổng thông tin điện tử của tỉnh vừa đưa vào hoạt động kênh “tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân” về các quy định hành chính liên quan đến đời sống và lĩnh vực kinh doanh, sản xuất (không tiếp nhận các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo).

Theo đó, kênh này sẽ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, góp ý đối với hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng các quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước của cán bộ, công chức trên địa bàn. Tiếp nhận những góp ý của cá nhân, tổ chức đối với các vấn đề liên quan đến quy định hành chính bao gồm: sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ... với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác. Tiếp nhận các hiến kế, đóng góp tham gia xây dựng văn bản mới, quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân. Kênh này còn tư vấn các nội dung liên quan đến pháp luật và chế độ chính sách miễn phí cho người nghèo, người có công với cách mạng; người già, tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa; người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; người nước ngoài được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí tại Việt Nam và các đối tượng khác... TƯỜNG MINH