NDĐT- Sau khi NDĐT phản ánh việc công trình bảo vệ Tháp Chăm Phú Diên ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh TT -Huế bị xâm hại nghiêm trọng, Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh TT -Huế đang khẩn trương khắc phục những hư hại.