Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TT Mỹ Bush phát biểu lần cuối trong nhiệm kì tại Liên Hợp Quốc

Gốc

Hanoinet - Ông phát biểu, hơn bao giờ hết, Liên Hợp Quốc và các tổ chức đa phương có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đối đầu với các phần tử cực đoan và chống khhủng bố.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=97261