'Hạt nhân của quá trình chuyển đổi số là các doanh nghiệp công nghệ, vì vậy phải phát triển 100.000 doanh nghiệp ICT'

'Hạt nhân của quá trình chuyển đổi số là các doanh nghiệp công nghệ, vì vậy phải phát triển 100.000 doanh nghiệp ICT'

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Bộ sẽ tiếp nhận và giải quyết, tham mưu Chính phủ giải quyết...

12 liên quan

Hà Nội quy trách nhiệm cán bộ để lộ bí mật, mất an toàn an ninh mạng

Hà Nội quy trách nhiệm cán bộ để lộ bí mật, mất an toàn an ninh mạng

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND...

12 liên quan

Hà Tĩnh chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin mạng ở các cơ quan nhà nước

Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, chỉ số đánh giá mức độ bảo...

12 liên quan

Bộ TT&TT: Đề xuất lập Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, hướng đến Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu

Theo đại diện Bộ TT&TT, hướng đến mục tiêu Top 20 thế giới và Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu vào...

12 liên quan

Bộ TT&TT: Đề xuất lập Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, hướng đến Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu

Theo đại diện Bộ TT&TT, hướng đến mục tiêu Top 20 thế giới và Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu vào...

12 liên quan

Bàn giao VNPT và Mobifone về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Chứng kiến lễ bàn giao 2 doanh nghiệp lớn của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về Ủy ban quản lý vốn Nhà...

12 liên quan