(CafeF) - Cổ phiếu ngành sản xuất hàng hóa và tài chính tăng mạnh nhất bởi nhà đầu tư lạc quan rằng những nỗ lực của chính phủ sẽ có thể khiến lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện.