(CafeF) – Nguy cơ khủng hoảng của kinh tế Mỹ và thua lỗ của Merrill Lynch đã nhấn chìm hi vọng của nhà đầu tư chứng khoán châu Á.