CTCP Tập Đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) thông báo việc phát hành hơn 14.4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền và chào bán cho đối tác chiến lược.

Cụ thể, công ty chào bán 8,859,027 cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền tỷ lệ 20:03 và chào bán 5,580,796 cp cho đối tác chiến lược.

Giá chào bán cho công chúng là 5,000 đồng, thời gian đăng ký mua được tính từ 16/08 đến 13/09.

Trần Việt

infonet